18 november 08:30 - 17:00Hotel Birger Jarl

 Ur innehållet

 • Trendspaning - EFH och e-faktura lönsamt för alla företag men vad är nästa steg i utvecklingen?
 • Framtidens digitala ekonomifunktion - Hur ser den ut?
 • AI kommer påverka inköps- och ekonomifunktionen! Men hur?
 • Så knyter du ihop hela P2P processen - från inköp till betalning.
 • Hur machine learning förändrar fakturahantering under 2020.
 • Därför kommer ekonomichefen älska Peppol.
 • e-faktura eller PDF-faktura? Vi tittar närmare.
 • Vad kännetecknar lyckade EFH och e-faktura projekt i praktiken? 
 • Hur ökar vi lönsamheten med ett hållbart ledarskap?
 • Shared service centres och outsourcing förväntas öka. För vilka är detta ett alternativ?
 • Inköp till nästa nivå – fallgropar och framgångsfaktorer
 • Fakturaframtiden! -  eller snarare framtiden för all leverantörsreskontra
 • Cybersäkerhet hetare än någonsin och viktig för företagets konkurrenskraft.
 • Funderar företaget på att byta ut sitt befintliga system? Molntjänst eller On-premise  – Hur skall man tänka?
 • Flera kundcase där vi får ta del av andras erfarenheter och tips.

5 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA EFH & Inköp 2021

 • Ta del av de senaste trenderna och utvecklingen inom elektronisk fakturahantering och inköp
 • Få input till företagets strategiarbete kring ekonomi- och inköpsprocesser.
 • Få tips om hur andra företag framgångsrikt har arbetat med inköp, e-faktura och elektronisk fakturahantering
 • Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
 • Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

Preliminär agenda 9.00 - 17.00 (Registrering öppnar 8.30)

Charlotte Darth
Moderator

Moderator Charlotte Darth öppnar konferensen och hälsar välkommen!

Närmare 16 000 företag i Sverige har gått över till elektronisk fakturahantering (EFH) och ännu fler står inför att starta ett införandeprojekt. Varför har EFH blivit så framgångsrikt och vad kan vi förvänta oss för utveckling de närmaste åren? Charlotte inleder konferensen EFH & Inköp 2020 med att göra ett antal reflektioner över det som hänt samt en liten spaning framåt i tiden.

Charlotte Darth

Med snart 30 år i IT-branschen har Charlotte Darth arbetat med att hjälpa företag och organisationer att effektivisera och skapa tillväxt med hjälp av IT. Mellan åren 2011 och 2015 var Charlotte VD för ReadSoft Sverige och är ett känt ansikte i branschen. Idag verkar hon som VD i Binero Group AB, en svensk leverantör av digital infrastruktur och molnbaserade tjänster.

Läs mer

Catrine Backman & Nina Sjödin, Meritmind

Framtidens digitala ekonomifunktion – hur ser den ut och hur tar vi oss dit?

RPA, Artificiell Intelligens och andra nya teknologier för automatisering av ekonomi- och finansfunktionerna är högaktuellt för alla företag som vill behålla sin konkurrenskraft och marknadsposition. Många svenska företag använder nämnda teknologier på något sätt – men det skiljer sig avsevärt i vilken mognadsgrad man uppnått och vilket affärsvärde man lyckas skapa. I denna seminariepunkt får vi veta hur företaget kan gå vidare i sin utveckling och vad som i så fall krävs av organisationen.


Läs mer

Stefan Siggelin

Kundcase: När Lantmännen gjorde en upphandling av VAN-operatör.

Våren 2018 fattade Lantmännen beslut om att upphandla tjänsten för skannade- och e-fakturor, inkl pdf-fakturor. Vilka var incitamenten för att pröva befintliga lösningar och vilka erfarenheter har bolaget gjort såväl under som efter projektets genomförande? Resan är inte helt given och det gäller att ställa rätt förväntningar. Hur enkelt är det att få leverantörerna att skicka e-fakturor? Projektet omfattade de nordiska länderna.

Stefan Siggelin

Affärskonsult som hjälper företag med organisationsförändringar, interimt ledarskap och projektledning. Bakgrund som SSC Manager i börsnoterat internationellt bolag med många års operativ erfarenhet.

Läs mer

Daniel Saraste

Hur machine learning förändrar fakturahantering under 2020.

Teknikutvecklingen går framåt och det skapar nya möjligheter att strömlinjeforma fakturaprocessen. I denna seminariepunkt får vi se flera exempel på hur ni redan idag kan förbättra er fakturaprocess med maskininlärning.

Daniel Saraste

Daniel Saraste har 20 års erfarenhet inom systemstöd för inköp-till-betalning och har hjälpt organisationer inom tillverkande industri, detaljhandel, distribution, finans, försäkring och telecom att effektivisera sina processer.

Läs mer

Talare presenteras inom kort

Så knyter du ihop hela P2P-processen - från inköp till betalning

Många företag strävar efter att få ihop hela processen från inköp till betalning men utmaningarna är många. Långt ifrån alla företag lyckas. Under seminariet kommer vi att få en bild av hur framgångsrika företag gått tillväga men också varför vissa satsningar aldrig kommer i mål.

 • Vilka är utmaningarna i att införa ett nytt inköpsbeteende som möjliggör sänkta kostnader och bättre kontroll?
 • Minimering av fakturahanteringen genom attest av inköp och avtal, hur går det till?
 • Tidsvinster och besparingar, hur kan du räkna på det och var/hur ska man starta?


  Läs mer

  Mathias Cöster, Uppsala Universitet

  Ekonomens roll i företagets hållbara utveckling – utmaningar och möjligheter.

  Som ekonom/ledare har man flera olika roller att spela i en snabbt föränderlig och utmanande värld. Genom att vara nyfiken och ligga ett steg före finns möjlighet att bidra till en hållbar utveckling samtidigt som företagets  lönsamhet utvecklas.

  Hur kan man då som ekonom/ledare verka för att organisationen utvecklar, implementera och verkställer lönsamma hållbarhetsmål och strategier?

  I denna seminariepunkt tittar vi närmare på

  • de fyra olika roller som en ekonomiansvarig kan ha i en organisation och de utmaningar som följer med dessa roller.
  • hur organisationer kan bidra till en mer hållbar utveckling och hur vi kan integrera hållbarhetsmål i vår strategi och styrning.

  Mathias Cöster, Uppsala Universitet

  Mathias är verksam vid Uppsala universitet. Undervisar och forskar om styrning av organisationer och hur dessa påverkas av digitalisering och hållbar utveckling.

  Läs mer

  Péter Nagy
  VD

  Kundcase: Så här kunde vi med den senaste tekniken inom AI säkra upp känslig data i ett outsourcat fakturaflöde.

  Möjligheterna med artificiell intelligens är enorma och rätt använt kan den hjälpa till med en avsevärd produktivitetsökning inom ekonomifunktionen.

  Företaget Nicknamed hade en stor utmaning när det kom till att hantera sina fakturor som innehöll sekretesskänslig data bland annat med anledning av GDPR. I denna seminariepunkt får vi ta del av företagets utmaningar med fakturahanteringen och hur man med hjälp av AI kunde lyfta denna ytterligare en nivå från manuell hantering till ett mer automatiserat och säkert flöde.

  Péter Nagy

  Péter har lång erfarenhet av IT och digitalisering av analoga tjänster inom finansiell teknik. Péter är VD och grundare av Nickname och leder utvecklingen av både bankinfrastruktur och betalningslösningar.

  Läs mer

  Stefan Winbo
  Produktchef Business Integration Management

  eFaktura - Vad är vad och vad gäller?

  Det är mycket att hålla reda på gällande eFaktura. Det är EU-direktiv, lagkrav, Peppol, format och arkiveringsregler mm mm. Och när man väl fått till allting så hamnar ändå referensen ibland fel i den inkommande filen i alla fall.

  Vi reder ut en del av begreppen kring vad som gäller gällande eFaktura samt presenterar lösningar för ett ökande problem som drabbar de flesta organisationer när de digitaliserar fakturaprocessen.

  Stefan Winbo

  Stefan Winbo är Produktchef för området Business Integration Management på PostNord Strålfors, med flera års erfarenhet av eFaktura och EDI. Stefan är även aktiv i olika branschorganisationer som te x NEA, Nätverket för Elektroniska affärer och EESPA, European EInvoicing Service Providers Association

  Läs mer

  Talare presenteras inom kort.

  Business Intelligence, Inköpsanalys och Elektronisk Fakturahantering? Så ser möjligheterna ut!

  I dagens ekonomiska klimat begränsar företag sina investeringar och fokuserar på att sänka sina kostnader istället för att spendera på ett ökat värdeskapande. Sen råder en allmän begreppsförvirring – analys, BI, Big Data, vad är det egentligen? Detta har resulterat i en långsam spridning, många pratar om BI men få företag har implementerat det fullt ut.

  I denna seminariepunkt ser vi över möjligheterna för användarna att aktivt hantera nyckeltal, upptäcka problem, identifiera orsakerna och vidta åtgärder inom hela inköp-till-betalningsprocessen.

  Läs mer

  Hossein Mohaddes

  Samla alla era delar på ett ställe och se hur enkelt det borde vara med e-fakturor.

  Att själv hantera papper och e-mailade fakturor, kan det verkligen leda till fler e-fakturor?

  Skulle inte ni också önska att ni hade proaktiva lösningar som ser var era behov att effektivisera er fakturahantering är som störst? 

  Hossein Mohaddes, försäljningschef på OptoSweden har hjälpt många företag att automatisera sitt informationsflöde.

  Tänk att ha allt samlat på ett ställe. Enkelt, flexibelt och med stöd för de senaste kraven så som GDPR och PEPPOL. 

  Läs mer

  Talare presenteras inom kort

  Shared service centres och outsourcing förväntas öka. Är detta ett alternativ för ditt företag i den snabba digitala utvecklingen?

  De potentiella vinsterna med att ställa om till den moderna ekonomifunktionen är stora. Samtidigt är det svårt att själv försöka nå dessa då det krävs både resurser, tid och erfarenhet. Speciellt då ekonomifunktionerna blir mindre i takt med digitaliseringen. Genom att organisera sig i interna eller externa shared service centres kan man lyckas utnyttja skalfördelar, standardiserade processer, teknik och kompetens. I denna seminariepunkt får vi veta mer om vilka fördelar Shared service centres kan ge.

  Läs mer

  Helena Brynolfsson
  CEO ProSourcia AB

  Inköp till nästa nivå – fallgropar och framgångsfaktorer

  Inom många organisationer finns det fortfarande stora möjligheter inom inköpsområdet som av olika skäl inte tas tillvara. Orsaken till varför varierar. Ibland saknas kunskap och medvetenhet kring inköpsfrågor. Ibland finns delar av lösningen för att tillvarata outnyttjade inköpsmöjligheter på plats, men helheten haltar. Varför det ofta ser ut så här och vad vi kan göra åt det är fokus för denna programpunkt.

  Helena Brynolfsson

  Helena Brynolfsson, tidigare koncerninköpschef med mer än 30 års erfarenhet av inköp från åtta olika företag/verksamheter. Helena har lång erfarenhet av att bygga upp inköpsfunktioner i tuffa miljöer där struktur och kompetens inom inköp saknats. Hon är duktig på förändringsarbete och att utveckla strategier som levereras och implementeras i tid med ett utmärkt besparings- och effektivitetsresultat.

  Läs mer

  Talare presenteras inom kort

  Kundcase: Nu börjar flera arbetslag få digitala medarbetare (robotar) och så här hjälper de till.

  Digitaliserade kundtjänster börjar fler och fler företag implementera men nu börjar digitala medarbetare även dyka upp för att hjälpa till med allehanda administrativa uppgifter. Digitala medarbetare (robotar) är kollegor som får lära sig att utföra utvalda processer eller arbetsuppgifter precis som övriga mänskliga medarbetare. Inom 10 år finns det digitala medarbetare i alla arbetslag! I denna seminariepunkt tittar vi närmare på denna trend och hur den kan underlätta företagens vardag.

  Läs mer

  Johan Jarl
  Tech Lead Scandinavia, Senior Sales Engineer , CISSP at F-Secure Corporation

  Cybersäkerhet hetare än någonsin och berör hela företaget - Integrerad säkerhet viktigt för företagens konkurrenskraft

  Allt eftersom den digitala miljön får företräde inom organisationer och företag har antalet intrångspunkter för hackare expanderat. Mobilt användande är en växande orsak till oro, tillsammans med integration av hybridmoln och andra tjänster, är det viktigt att ha en central säkerhetshanteringsfunktion för hela infrastrukturen. Idag är varje företag ett potentiellt mål. Utvecklingen och drivkraften för cyberhot de senaste tio åren har i princip uteslutande handlat om pengar. Det är inte längre en fråga om dina system kommer bli utsatta, utan snarare när och om hur förberedd du är på att det kommer att hända. I denna seminariepunkt ser vi över de hotbilder som vi idag kan se och hur man på bästa sätt kan skydda sig

  Läs mer

  Hossein Mohaddes

  Fördelar och nackdelar med AI teknik i företags fakturahantering.

  Att vara flexibel blir mer och mer en självklarhet. Det finns idag många komplexa och smarta lösningar som hjälper oss att öka kontrollen och automatiseringen av elektronisk fakturahantering.

  Ni får följa OptoSwedens AI-satsning, hur old school möter new school med ett resultat i en unik tjänst på marknaden.

  Hossein Mohaddes, säljchef på OptoSweden presenterar mer om hur vi har dragit nytta av ny teknik ihop med redan befintligt system.

  Läs mer

  Talare presenteras inom kort

  Funderar företaget på att byta ut sitt befintliga EFH-system? Hur skall man tänka och vilka utmaningar finns?

  EFH-systemen har under årens lopp utvecklats olika beroende på vilken EFH-leverantör företaget har valt. I vissa skeden kanske företaget börjar fundera på vilket vägval man skall ta. Det gamla systemet stödjer kanske inte de nya ekonomiprocesserna och IT-strategierna. Är det dags för en större versionsuppgradering eller plattformsbyte? Eller skall företaget titta på ett helt nytt system? Oavsett så behöver man sätta upp en tydlig kravspecifikation för vad man vill få ut av det nya systemet. I denna seminariepunkt går vi igenom vad man skall tänka på beträffande

  • större versionsuppgraderingar och eventuella plattformsbyten.
  • upphandling av ett helt nytt system.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Patrik Fältman
  patrik.faltman@faltmans.com

  Patrik har 20 års erfarenhet av lösningar och projekt inom inköp, elektronisk fakturahantering och e-faktura. Patrik har arbetat både nationellt och internationellt med dessa frågor i ledande roller på företag som ReadSoft och Momentum.

  Lars Frick
  lars.frick@inspectum.se

  Lars har arbetat med elektronisk fakturahantering (EFH) sedan 1998 på företag som Arrowhead och Basware. Sedan 2004 driver Lars företaget Inspectum som bland annat bevakar marknadsutvecklingen inom EFH och av e-faktura.