19 maj 08:30 - 17:00Hotel Birger Jarl

 Ur innehållet

 • Framtidens digitala ekonomifunktion - Hur ser den ut?
 • Så knyter du ihop hela P2P processen - från inköp till betalning.
 • Hur machine learning förändrar fakturahantering under 2022.
 • Hur ökar vi lönsamheten med ett hållbart ledarskap?
 • Shared service centres och outsourcing förväntas öka. För vilka är detta ett alternativ?
 • Inköp till nästa nivå – fallgropar och framgångsfaktorer
 • Cybersäkerhet hetare än någonsin och viktig för företagets konkurrenskraft.
 • Molntjänst eller On-premise lösning  – Hur skall man tänka?

5 SKÄL TILL VARFÖR DU INTE KAN MISSA EFH & Inköp 2022

 • Ta del av de senaste trenderna och utvecklingen inom elektronisk fakturahantering och inköp
 • Få input till företagets strategiarbete kring ekonomi- och inköpsprocesser.
 • Få tips om hur andra företag framgångsrikt har arbetat med inköp, e-faktura och elektronisk fakturahantering
 • Träffa marknadens mest efterfrågade experter och leverantörer
 • Knyta viktiga affärskontakter och träffa branschkollegor

Agenda 9.00 - 17.00 (Registrering öppnar 8.30)

Anna Amgren
Moderator

9.00-9.10 Moderator Anna Amgren öppnar konferensen och hälsar välkommen!

Närmare 16 000 företag i Sverige har gått över till elektronisk fakturahantering (EFH) och ännu fler står inför att starta ett införandeprojekt. Varför har EFH blivit så framgångsrikt och vad kan vi förvänta oss för utveckling de närmaste åren? Anna inleder konferensen EFH & Inköp 2022 med några reflektioner över det som hänt samt en liten spaning framåt i tiden.

Anna Amgren

Anna började sin karriär i IT-branschen på Cornerstone,ett av Sveriges största utbildningscenter för IT-proffs på 90-talet och arbetade där med marknadsföring fram till 2010. 2013 startade hon sitt eget konsultbolag och har sedan 2014 varit koordinator för NEA, Nätverket för Elektroniska Affärer. NEA är en oberoende medlemsorganisation som arbetar för samverkan mellan näringsliv och myndigheter inom digitalisering. Anna arbetar även som koordinator på NEA eRegister som är skapat för att svenska företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor skall kunna hittar elektroniska adresser till både mottagare och avsändare i Sverige. Vid sidan om sina konsultuppdrag är Anna konstnär och skapar både traditionell konst och digitalArt som NFTs (Non Fungible Tokens).

Läs mer

Catrine Backman
Finance Transformation Manager, NCC

9.10-9.40 Controllerns roll på ekonomifunktions digitaliseringsresa – hur ser den ut och hur tar vi oss dit?

Nya teknologier för automatisering och tillgång till data är högt på agendan för många ekonomifunktioner och möjliggörare för controllers att effektivt och proaktivt stötta organisationen med beslutsstöd och insikt. Den stora utmaningen för många organisationer är dock inte tekniken i sig utan kultur, strukturer och ledarskap och den ställer nya krav på kompetenser och arbetssätt. Lyssna på hur NCC fokuserat arbetar med förändringsledning för utveckla controller-funktionen till att bli en strategisk affärspartner.

Läs mer

Daniel Steenbrink
Senior Project Manager - Strategic Projects, Sandvik

9.40-10.10 Så här har Sandvik lyckats med RPA och automatisering av sina finansprocesser.

Robotiserad processautomatisering har enligt vissa bedömare en automatiserings-potential på över 40 % inom ekonomi och redovisning genom att minska mängden manuella rutinuppgifter. Digitala medarbetare gör inte bara finans- och redovisningsprocesserna effektivare, de ökar även kvaliteten och effektiviteten.

Sandvik är ett av de företag i Norden som kommit längst med att automatisera finansprocesser med hjälp av digitala medarbetare och i denna seminariepunkt kommer Daniel Steenbrink bland annat gå igenom följande.

 • Sandvik och vår automatiserings (RPA) resa. Från idé till färdig process
 • Exempel på processer som har automatiserats och utmaningar längst vägen
 • Vilka effekter och vinster som uppnåtts
 • Hur organisationen ser ut samt styrning och kostnadshantering

Läs mer

Mathias Cöster, Uppsala Universitet

10.10-10.40 Ekonomens roll i företagets hållbara utveckling – utmaningar och möjligheter.

Som ekonom/ledare har man flera olika roller att spela i en snabbt föränderlig och utmanande värld. Genom att vara nyfiken och ligga ett steg före finns möjlighet att bidra till en hållbar utveckling samtidigt som företagets  lönsamhet utvecklas.

Hur kan man då som ekonom/ledare verka för att organisationen utvecklar, implementera och verkställer lönsamma hållbarhetsmål och strategier?

I denna seminariepunkt tittar vi närmare på

 • de fyra olika roller som en ekonomiansvarig kan ha i en organisation och de utmaningar som följer med dessa roller.
 • hur organisationer kan bidra till en mer hållbar utveckling och hur vi kan integrera hållbarhetsmål i vår strategi och styrning.

Mathias Cöster, Uppsala Universitet

Mathias är verksam vid Uppsala universitet. Undervisar och forskar om styrning av organisationer och hur dessa påverkas av digitalisering och hållbar utveckling.

Läs mer

10.40-11.05 Förmiddagskaffe

Läs mer

Eric Thorén
Utvecklingsstrateg på Skatteverket

11.05-11.35 E-fakturering och transaktionsbaserad rapportering – Framtidens rapportering till Skatteverket

Eric Thoren från Skatteverket kommer i denna seminariepunkt bland annat att tala om transaktionsbaserad rapportering vilket betyder att företag rapporterar affärshändelser till skattemyndigheten på transaktionsnivå med integrerade funktioner för mer automatisk hantering av skatter.

Men vad innebär detta i praktiken för företaget? Vilka fördelar ser man med denna utveckling?

I denna seminariepunkt får vi ta del av vad som är på gång.

Läs mer

Helena Brynolfsson
CEO ProSourcia AB

11.35-12.05 Inköp till nästa nivå – fallgropar och framgångsfaktorer

Inom många organisationer finns det fortfarande stora möjligheter inom inköpsområdet som av olika skäl inte tas tillvara. Orsaken till varför varierar. Ibland saknas kunskap och medvetenhet kring inköpsfrågor. Ibland finns delar av lösningen för att tillvarata outnyttjade inköpsmöjligheter på plats, men helheten haltar. Varför det ofta ser ut så här och vad vi kan göra åt det är fokus för denna programpunkt.

Helena Brynolfsson

Helena Brynolfsson, tidigare koncerninköpschef med mer än 30 års erfarenhet av inköp från åtta olika företag/verksamheter. Helena har lång erfarenhet av att bygga upp inköpsfunktioner i tuffa miljöer där struktur och kompetens inom inköp saknats. Hon är duktig på förändringsarbete och att utveckla strategier som levereras och implementeras i tid med ett utmärkt besparings- och effektivitetsresultat.

Läs mer

Breakoutpass: 12.20-15.20 Agenda, se nedan

Seminariedeltagarna har mellan 12.20-15.20 möjlighet att gå på ett antal parallella presentationspass, allt utifrån eget intresseområde. Efter de parallella presentationspassen fortsätter konferensen i den stora konferenssalen.

Läs mer

Breakoutpass 1A, Sal: Team - Hossein Mohaddes, OptoSweden

12.20-12.50 Digital fakturahantering är inte bara en investering i ett system.

Många företag uppger att de implementerat en EFH-Lösning och att man därmed har digitaliserat fakturahanteringsprocessen.Vi vill mena att de tagit första steget mot att nå digital fakturahantering. Var inte nöjd!Det är början på en process. Vilja och engagemang samt hur tekniken driver mot digital fakturahantering, avgör hur pass digital fakturahanteringen blir.Vi delar med oss av hur vi, tillsammans med våra kunder och partners, strävar mot en så digital fakturahantering som möjligt där data kan användas för att på flera olika sätt effektivisera och möjligen skapa nya affärsmodeller.Belysningspunkter

 • Hur ser fakturahanteringen faktiskt ut bland många företag idag?
 • Hur ser resan och vägen ut mot digital fakturahantering?
 • Vad kan vi göra för att nå en så digitalfakturahantering som möjligt?

Breakoutpass 1A, Sal: Team - Hossein Mohaddes, OptoSwedenLäs mer

Breakoutpass 1B, Sal: Congressen A - Joachim Andersson
Rillion (fd. Palette)

12.20-12.50 Hur ska man tänka vid val av nytt EFH-system?

Vi vet att många bolag väljer att byta ut det system som idag hanterar deras inkommande leverantörsfakturor. Anledningen kan vara att verksamheten ställer krav som inte fanns när man köpte in det befintliga systemet, det kanske saknas grundläggande funktionalitet eller att lösningen inte längre matchar dagens högt ställda automatiseringskrav. Här delar vi med oss av våra bästa tips om hur man kan gå till väga när man utvärderar olika system för elektronisk fakturahantering.

Belysningspunkter:
- Frågeställningar att ta med sig inför en upphandling
- Vilken funktionalitet bör lösningen ha för att man också ska kunna växa i den
- Nutid och framtid i molnet

Många av tipsen i seminariet är också relevanta för företag och organisationer som skall investera i sitt allra första EFH-system.

Läs mer

Breakoutpass 1C, Sal: Congressen B - Stefan Winbo
Produktchef Business Integration Management, PostNord Strålfors

12.20-12.50 eFaktura - Vad är vad och vad gäller?

Det är mycket att hålla reda på gällande eFaktura. Det är EU-direktiv, lagkrav, Peppol, format och arkiveringsregler mm mm. Och när man väl fått till allting så hamnar ändå referensen ibland fel i den inkommande filen i alla fall.

Vi reder ut en del av begreppen kring vad som gäller gällande eFaktura samt presenterar lösningar för ett ökande problem som drabbar de flesta organisationer när de digitaliserar fakturaprocessen.

Breakoutpass 1C, Sal: Congressen B - Stefan Winbo

Stefan Winbo är Produktchef för området Business Integration Management på PostNord Strålfors, med flera års erfarenhet av eFaktura och EDI. Stefan är även aktiv i olika branschorganisationer som te x NEA, Nätverket för Elektroniska affärer och EESPA, European EInvoicing Service Providers Association

Läs mer

12.50-13.40 Lunch

Läs mer

Breakoutpass 2A, Sal: Team - Ammer Syed, Kofax

13.40-14.10 The Kofax 2022 Intelligent Automation The Race to Digital Transformation

Want to know more about how end-to-end automation can benefit your organization?

Join us for the latest update on the Kofax offering:

 • Insight of benefits from digital transformation
 • Why automation is the top priority for top companies
 • Why the urgency to automate now

Läs mer

Breakoutpass 2B, Sal: Congressen A - Martin Casserdahl, Medius

13.40-14.10 Så knyter du ihop hela P2P-processen - från inköp till betalning

Många företag strävar efter att få ihop hela processen från inköp till betalning men utmaningarna är många. Långt ifrån alla företag lyckas. Under seminariet kommer vi att få en bild av hur framgångsrika företag gått tillväga men också varför vissa satsningar aldrig kommer i mål.

 • Vilka är utmaningarna i att införa ett nytt inköpsbeteende som möjliggör sänkta kostnader och bättre kontroll?
 • Minimering av fakturahanteringen genom attest av inköp och avtal, hur går det till?
 • Tidsvinster och besparingar, hur kan du räkna på det och var/hur ska man starta?


  Breakoutpass 2B, Sal: Congressen A - Martin Casserdahl, Medius

  Martin har 20 års erfarenhet av olika roller inom Source-to-Pay. Idag är han Senior advisor, med en gedigen bakgrund inom inköp och av att implementera olika lösningar i diverse industrier, och hjälper nya samt existerande kunder att nyttja Medius Spend Management Suite på bästa sätt.

  Läs mer

  Breakoutpass 2C, Sal: Congressen B - Stefan Winbo
  Produktchef Business Integration Management, PostNord Strålfors

  13.40-14.10 eFaktura - Vad är vad och vad gäller?

  Det är mycket att hålla reda på gällande eFaktura. Det är EU-direktiv, lagkrav, Peppol, format och arkiveringsregler mm mm. Och när man väl fått till allting så hamnar ändå referensen ibland fel i den inkommande filen i alla fall.Vi reder ut en del av begreppen kring vad som gäller gällande eFaktura samt presenterar lösningar för ett ökande problem som drabbar de flesta organisationer när de digitaliserar fakturaprocessen.

  Breakoutpass 2C, Sal: Congressen B - Stefan Winbo

  Stefan Winbo är Produktchef för området Business Integration Management på PostNord Strålfors, med flera års erfarenhet av eFaktura och EDI. Stefan är även aktiv i olika branschorganisationer som te x NEA, Nätverket för Elektroniska affärer och EESPA, European EInvoicing Service Providers Association

  Läs mer

  Breakoutpass 3A, Sal: Team - Lina Dahlgren, Head of Sales & Christian Hoinard , Business Area Manager på Azets Insight

  14.15-14 .45 Shared service centres och outsourcing förväntas öka. Är detta ett alternativ för ditt företag i den snabba digitala utvecklingen?

  De potentiella vinsterna med att ställa om till den moderna ekonomifunktionen är stora. Samtidigt är det svårt att själv försöka nå dessa då det krävs både resurser, tid och erfarenhet. Speciellt då ekonomifunktionerna blir mindre i takt med digitaliseringen. Genom att organisera sig i interna eller externa shared service centres kan man lyckas utnyttja skalfördelar, standardiserade processer, teknik och kompetens. I denna seminariepunkt får vi veta mer om vilka fördelar Shared service centres kan ge.

  Läs mer

  Breakoutpass 3B, Sal: Congressen B - Katarina Andersson
  VP Capture Product, Medius

  14.15-14 .45 Hur machine learning förändrar fakturahantering under 2022.

  Teknikutvecklingen går framåt och det skapar nya möjligheter att strömlinjeforma fakturaprocessen. I denna seminariepunkt får vi se flera exempel på hur ni redan idag kan förbättra er fakturaprocess med maskininlärning.

  Breakoutpass 3B, Sal: Congressen B - Katarina Andersson

  Katarina Andersson har 20+ års erfarenhet av machine learning, datafångst och OCR i olika organisationer. Med en bakgrund inom Computer Science och matematik hjälper hon dagligen företag över hela världen att effektivisera sina processer.

  Läs mer

  Breakoutpass 3C, Sal: Congressen A Sam Mofrad, Visma Proceedo & Johan Hanson, Vakanta

  14.15-14.45 Har ni koll och struktur på era tjänsteinköp?

  Tjänsteinköpen ökar stadigt år för år och förmodligen är vi långt ifrån kulmen. Sneglar vi på USA är redan 50% av all arbetskraft inhyrd.Trots det saknar många företag och organisationer rutiner, processer och framförallt systemstöd för att hantera tjänsteinköpen på ett effektivt sätt. Vad händer då? Riskerna ökar. Både för organisationen som behöver kompetensförsörjningen, individen som besitter kompetensen och inte minst för den som ansvarar för att resurserna används på rätt sätt.

  Tjänsteinköp sker i mångt och mycket utan systemstöd och möjligheterna till att följa upp och säkerställa minskar. Tillsammans med Vakanta erbjuder nu Proceedo ett nytt sätt att jobba och tänka kring tjänsteinköp. En möjlighet att få den kontroll som saknats och ett sätt att följa upp, säkerställa, hitta brister och bli bättre. Digitala arbetsflöden som förbättrar samspelet mellan beställande chefer, HR och Inköp. Resultatet? Rätt kompetens till rätt pris.

  Läs mer

  Breakoutpass 4A, Sal: Team - Hossein Mohaddes, OptoSweden

  14.50-15.20 Digital fakturahantering är inte bara en investering i ett system.

  Många företag uppger att de implementerat en EFH-Lösning och att man därmed har digitaliserat fakturahanteringsprocessen.Vi vill mena att de tagit första steget mot att nå digital fakturahantering. Var inte nöjd!Det är början på en process. Vilja och engagemang samt hur tekniken driver mot digital fakturahantering, avgör hur pass digital fakturahanteringen blir.Vi delar med oss av hur vi, tillsammans med våra kunder och partners, strävar mot en så digital fakturahantering som möjligt där data kan användas för att på flera olika sätt effektivisera och möjligen skapa nya affärsmodeller.Belysningspunkter

  • Hur ser fakturahanteringen faktiskt ut bland många företag idag?
  • Hur ser resan och vägen ut mot digital fakturahantering?
  • Vad kan vi göra för att nå en så digitalfakturahantering som möjligt?

  Läs mer

  Breakoutpass 4B, Sal: Congressen A - Maria Hult, Product Marketing Manager & Pär Jönsson, CPO på Rillion (fd. Palette)

  14.50-15.20 Automation med människan i fokus!

  Vår bakgrund är teknik, men vår passion är människan. För oss är det användarens upplevelse som är det absolut viktigaste. Vi utvecklar lösningar och automatiserar processer kring fakturahanteringen för att användaren ska känna mindre stress, få bättre kontroll och uppleva en trygghet i att lösningen finns för att underlätta och skapa de bästa förutsättningarna för att utföra ett riktigt bra jobb. Det är ingen nyhet att AI och automatiserade processer ger ett mervärde till många organisationer. Det är inte heller en nyhet att tillgång till stora mängder data och avancerad data-analys ger ökade möjligheter att identifiera förbättringsområden - något som idag är ett fokusområde för många ekonomifunktioner. Vi vill under detta pass ge en bild av vilken funktionalitet vi tillhandahåller kring processerna från inköp till betalning och hur man kan återanvända den infrastruktur som finns kring fakturahanteringen för att automatisera ytterligare. Vi vill också berätta hur vi ser på framtiden och vad som finns i planerna framåt.

  Möt Pär Jönsson, CPO och Maria Hult, Product Marketing Manager på Rillion (fd Palette).

  Läs mer

  Breakoutpass 4C, Sal: Congressen B - Jari Paananen
  Director, Regional Product and Business Management, Basware

  14.50-15.20 Touchless Processing Takes AP to the Next Level

  Digitalization and accurate data insights are driving the change in the Accounts Payable function. Advanced automation, artificial intelligence (AI), and machine learning (ML) technologies provide deep data insights that will empower AP to become a source of financial knowledge that heavily impacts corporate decision-making. Accounts Payable is a foundational part of your procure-to-pay process and automating AP into a truly touchless process creates data insights into your spend patterns, while also freeing up time and resources for more strategic tasks and optimized operations.

  In this session we will discuss the changing dynamics of the Accounts Payable function post-pandemic; the pressure on delivering hard cost savings, and the role technology can play in addressing each of these areas

  Läs mer

  15.20-15.45 Eftermiddagskaffe

  Läs mer

  Johan Jarl
  Strategic Advisor, CISSP på TRUESEC

  15.45-16.15 Cybersäkerhet hetare än någonsin och berör hela företaget – 24/7/365 övervakning av företag är obligatoriskt för att stoppa attackerna.

  Vi blir mer och mer digitaliserade och de angrepp vi ser idag slår till mot vår tillgång till IT. Vad ska man tänka på för att stå emot de attacker som sker idag?

  Det är inte längre en fråga om dina system kommer bli utsatta, utan snarare när och om hur förberedd du är på att det kommer att hända.

  I denna seminariepunkt ser vi över de hotbilder som vi idag kan se och hur man på bästa sätt kan skydda sig

  Läs mer

  Olle Ebbinghaus
  VD, Dokumentinfo

  16.15-16.45 Systematisk Informationshantering

  Hur fungerar informationshanteringen i din organisation? Har ni kontroll på all er information? Information är en resurs i alla verksamheter och en bra hantering av den är ett måste för att kunna bedriva en effektiv verksamhet och följa lagar och regler. I det här föredraget får vi ta del hur systematisk informationshantering kan skapa förutsättningar för din organisation att förbättra hanteringen av information


  Läs mer

  Kontakta oss

  Patrik Fältman
  patrik.faltman@faltmans.com

  Patrik har 20 års erfarenhet av lösningar och projekt inom inköp, elektronisk fakturahantering och e-faktura. Patrik har arbetat både nationellt och internationellt med dessa frågor i ledande roller på företag som ReadSoft och Momentum.

  Lars Frick
  lars.frick@inspectum.se

  Lars har arbetat med elektronisk fakturahantering (EFH) sedan 1998 på företag som Arrowhead och Basware. Sedan 2004 driver Lars företaget Inspectum som bland annat bevakar marknadsutvecklingen inom EFH och av e-faktura.