EFH & Inköp 2020

Terms and conditions

Din bokning är bindande. Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens kan du när som helst överlåta din plats till en kollega.

I det fall Inspectum ställer in en konferensdag krediteras du det inbetalda beloppet. Efter anmälan erhåller du fortlöpande uppdaterad information om aktuell  konferens samt liknande konferenser anordnade av Inspectum eller Inspectums samarbetspartners. För ytterligare info kontakta Inspectum på info@inspectum.se